پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری (منبع داخل فایل) که شامل ۵۱گویه و هشت مولفه مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری،تشویق و نوآوری و تغییر،ارتباطات کاری،مهارت های رهبری ،مهارت های حرفه ای ، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران،توسعه فعالیت های تیمی می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 10
حجم 70 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی پرسشنامه

توضیحات کامل

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری  

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری  (منبع داخل فایل) که شامل ۵۱گویه و هشت  مولفه مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری،تشویق و نوآوری و تغییر،ارتباطات کاری،مهارت های رهبری ،مهارت های حرفه ای ، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران،توسعه فعالیت های تیمی می باشد.

مولفه های پرسشنامه

منظور از معیار های شایسته سالارانه در نظر گرفتن تخصص ،تعهد ،تجربه،مهارت و توانایی افراد و منظور از معیار های ناشایسته سالارانه ،در نظر گرفتن وابستگی های خاص مانند روابط فردی ،روابط خانوادگی ،قومیت ،نژاد،زبان مشترک،باند و رابطه بازی و حتی منزلت اجتماعی و طبقاتی افراد در انتخاب مدیران است(منبع داخل فایل)

  1.    شایسته سالاری

۱٫۱٫مهارت های ارتباطی

۱٫۲٫تصمیم گیری

۱٫۳٫تشویق و نوآوری و تغییر

۱٫۴٫ ارتباطات کاری

۱٫۵٫مهارت های رهبری

۱٫۶٫مهارت های حرفه ای

۱٫۷٫ به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران

۱٫۸٫توسعه فعالیت های تیمی

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  شایسته سالاری   نمره ای است که کارکنان به سوالات ۵۱گویه ای   پرسشنامه شایسته سالاری می دهند .

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هرگز ،۱؛ به ندرت،۲؛ بعضی اوقات ،۳؛ اغلب ،۴؛ همیشه ؛۵) می­باشد.

   روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل)  با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است

توضیحات کامل با تفسیر در داخل فایل

1

3
5
4
6
7
9
10
11
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

خرید فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

خرید مقاله پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

خرید فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از www

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از word

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری از free


مطالب تصادفی