درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی)

درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی)

درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی برای پیشگیری از عود افسردگی) دارای 346 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 346
حجم 11929 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: حضورذهن: ماهیت، مکانیسم ها و درمان ها

فصل اول : حضورذهن   
فصل دوم : نظریههای  حضورذهن   
فصل سوم :  درمان های مبتنی بر حضور ذهن
فصل چهارم : مکانیسم های اثر گذاری حضور ذهن

بخش دوم :راهنمای عملی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن

فصل اول :  کار با شرکت کنندگان افسرده بهبود یافته
فصل دوم : مدیریت خودکار 
فصل سوم : آگاهی از وقایع خوشایند 
فصل چهارم : ثبت وقایع خوشایند
فصل پنجم : دلبستگی وبیزاری 
فصل ششم : ایجاد رابطه ای متفاوت با تجربه
فصل هفتم : موضوع و برنامه جلسه
فصل هشتم : توجه به ارتباط بین فعالیت و خلق
فصل نهم : برنامه فعالیت برای پیشگیری از عود


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دریافت فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دریافت نمونه سوال درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دریافت مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

خرید پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دریافت فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

خرید نمونه سوال درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دریافت فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دریافت فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

خرید کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دریافت پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دریافت کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

خرید تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دریافت تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود نمونه سوال درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دریافت فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

خرید نمونه سوال درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

خرید فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دریافت فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دریافت فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دریافت تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

خرید تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دریافت کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دریافت مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دریافت فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

خرید کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دریافت فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

خرید تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free


مطالب تصادفی